Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy

கொரோனா அதிகரித்த தொழில் கடன்

1

2020 மே மாதத்தில் 1.7 சதவீதத்திலிருந்து 2021 மே மாதத்தில் தொழில் துறைக்கான கடன் வளர்ச்சி 0.8 சதவீதமாகக் குறைந்தது.

நடுத்தர தொழில்களுக்கான கடன் 2021 மே மாதத்தில் 45.8 சதவீத வலுவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது. இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 5.3 சதவீதமாக இருந்தது.  மைக்ரோ மற்றும் சிறு தொழில்களுக்கான கடன் வளர்ச்சி 2021 மே மாதத்தில் 5.0 சதவீதமாக அதிகரித்தது, இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 3.4 சதவீதமாக இருந்தது.

2
4

ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 2.8 சதவீத வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும் போது, ​​2021 மே மாதத்தில் பெரிய தொழில்களுக்கான கடன் 1.7 சதவீதமாக சுருங்கியதாக ரிசர்வ் வங்கியின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. சேவைத் துறையின் கடன் வளர்ச்சி 2020 மே மாதத்தில் 10.3 சதவீதத்திலிருந்து 2021 மே மாதத்தில் 1.9 சதவீதமாகக் குறைந்தது,

வாகனக் கடன்களின் விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் கிரெடிட் கார்டு நிலுவையில் இருப்பதால் தனிநபர் கடன்கள் 2021 மே மாதத்தில் 12.4 சதவீத விரைவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தன, இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 10.6 சதவீதமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மொத்தத்தில் மே 2021 உடன் முடிவடைந்த 12 மாதங்களில் அனைத்து துறைகளிலும் கடன் வளர்ச்சி 33.8 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

5

Leave A Reply

Your email address will not be published.