Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy

அரசு வேலைவாய்ப்புகள்:

1

அரசு வேலைவாய்ப்புகள்:

  • திருச்சியில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் 8வது படித்தவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 03.01.2021. மேலும் விவரங்களுக்கு : https://www.pnbindia.in/

 

4
  •  திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு 8 முதல் டிகிரி வரை படித்தவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 13.01.2021. மேலும் விவரங்களுக்கு : https://srirangam.org/

 

3
  •  தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு 8ம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை படித்தவர் களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 19.01.2021. மேலும் விவரங்களுக்கு : https://www.tndalu.ac.in

 

2
  •  நாசிக்கில் உள்ள மத்திய அரசின் பீரங்கி மையத்தில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு 10ம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை படித்தவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 21.01.2021. மேலும் விவரங்களுக்கு : https://indianarmy.nic.in/

 

  •  மத்திய அரசின் ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் மூலமாக பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு டிகிரி வரை படித்தவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 23.01.2021. மேலும் விவரங்களுக்கு : https://ssc.nic.in/

 

  •  மத்திய அரசின் கயிறு வாரியத்தில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு டிகிரி வரை படித்தவர்களிடமிருந்து விண்ணப் பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 13.01.2021. மேலும் விவரங்களுக்கு : http://www.jutecorp.in/

 

  •  மத்திய அரசின் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 17.01.2021. மேலும் விவரங் களுக்கு : https://upsconline.nic.in/
5

Leave A Reply

Your email address will not be published.