Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy

பங்குசந்தையின் மூலதன மதிப்பு ரூ.56 ஆயிரம் கோடி உயர்வு

1

மும்பை பங்குச் சந்தையின் மொத்தம் வர்த்தகமான 3,344 பங்குகள். இதில் 1,837 பங்குகள் ஆதாயத்தையும், 1,366 பங்குகள் சரிவையும். மீதி உள்ள 141 பங்குகள் மாற்றமின்றியும் நிலைபெற்றன.

2

548 பங்குகள் புதிய 52 வார அதிகபட்ச விலையையும், 26 பங்குகள் புதிய 52 வார குறைந்தபட்ச விலையையும்,  மேலும், 595 பங்குகள் உயர்ந்து உயர்ந்தபட்ச உறை நிலையையும், 157 பங்குகள் வெகுவாகச் சரிந்து குறைந்தபட்ச உறைநிலையையும் எட்டின.

4

சந்தை மூலதன மதிப்பு  ரூ.56 ஆயிரம் கோடி உயர்ந்து, வர்த்தக முடிவில் ரூ.229.58 லட்சம் கோடியாகியது.

5

Leave A Reply

Your email address will not be published.