Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy
Browsing Tag

ஜியோவில் முதலீடு செய்யும் கூகுள்:

ஜியோவில் முதலீடு செய்யும் கூகுள்:

ஜியோவில் முதலீடு செய்யும் கூகுள்: இந்தியாவின் முன்னணி தொலைபேசி நிறுவனமான ஜியோவில் பிரபல பேஸ்புக், சில்வர்லைன் உட்பட பல நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்துள்ளன. இவ்வரிசையில் கூகுள் நிறுவனங்களின் ஒன்றான ஆல்பபெட், ஜியோவின் 7.73 சதவீத பங்குகளை பெற…