Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy
Browsing Tag

கத்தார்

கத்தாருக்கு ஏற்றுமதியாகும் அரிசி..!

கத்தாருக்கு ஏற்றுமதியாகும் அரிசி..! வேளாண் மற்றும் பதப்படுத் தப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஆணையம், முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்களுடன் இணைந்து அரிசியை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான சரக்கு தளத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இத்தளத்தின் கீழ் அரிசி விளைச்சல்…