Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy
Browsing Tag

புதிய தனியார் வங்கிகள் தொடங்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதிப்பது ஏன்?

புதிய தனியார் வங்கிகள் தொடங்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதிப்பது ஏன்?

புதிய தனியார் வங்கிகள் தொடங்க ரிசர்வ் வங்கி அனுமதிப்பது ஏன்? நாட்டில் பிரபல சீட்டு மற்றும் கடன் நிறுவனங்கள் வங்கிகளாக மாற்ற ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதிக்காக காத்திருக்கின்றன. இந்நிலையில் பெரு நிறுவனங்களும் வங்கி தொடங்க அனுமதிக்க முடிவு…