Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy
Browsing Tag

லெட்டர் ஆப் கிரடிட்..

பிசினஸில் பாதுகாப்பானது  லெட்டர் ஆப் கிரடிட்…!

பிசினஸில் பாதுகாப்பானது  லெட்டர் ஆப் கிரடிட்...! எல்சி (LIC) என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் லெட்டர் ஆஃப் கிரடிட் கடிதம் (LETTER OF CREDIT) வணிக நடவடிக் கைகளில் முதன்மையான பங்காற்றுகின்றன. லெட்டர் ஆஃப் கிரடிட் ஒர் ஒளிவு மறைவற்ற, பாதுகாப்பான…