Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy

தமிழகத்தின் மொத்த கடன் தொகை

அடகு - ஏல நகையை மீட்டு மறு அடகு வைக்க - விற்க

2,11,000 கோடி

2016ல் தமிழகத்தின்

மொத்த கடன் தொகை

4,00,000 கோடி

கடந்த 4 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தின்

ஆண்டு சராசரி கடன் சுமை

8,80,000 கோடி

கொரோனா காலத்தில் ஒர் ஆண்டில்

தமிழகத்தின் கடன் சுமையின் அளவு

4,85,000 கோடி

2021ல் தமிழகத்தின்

மொத்த கடன் தொகை

அங்குசம் இதழ் - இலவசமாக படிக்க -

Leave A Reply

Your email address will not be published.